Litt om Norsk takst

Organisasjonen ble etablert 1. januar 2018 som et resultat av at Norges Takseringsforbund og NITO Takst slo seg sammen. De stiftende forbundene hadde hver for seg en lang og innholdsrik historie som interesseorganisasjoner.

Norsk takst har ca. 1400 medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. 

Organisasjonen har obligatorisk etterutdanning for alle sine takstmenn. Dette er et naturlig bidrag til å opprettholde kvaliteten på det takstarbeid som medlemmene utfører.

Brukere av takseringstjenester skal derfor kjenne seg trygge på at medlemmer av Norsk takst innehar den nødvendige faglige bakgrunn for å kunne kalle seg takstmann.

For mer informasjon om Norsk takst: http://www.norsktakst.no


Share on FacebookShare on Twitter