Under befaring skal takstmannen kontrollere relevant eiendomsdokumentasjon. De dokumenter som normalt skal foreligge ved ordinære verdi-og lånetakster er:

* Tinglyst skjøte
* Tinglyst målebrev eller evt. skyldskifte/skyldelingsforretning
* Situasjonskart over området
* Komplette tegninger på huset
* Forsikringsavtale
* Siste skattemelding/skatteoppgjør

I tillegg kan det være aktuelt med byggetillatelse, ferdigattest o.a relevant dokumentasjon.

For boligsalgsrapporter og tilstandsrapporter er det en fordel om det kan fremlegges evt. samsvarserklæringer, tilsynsrapporter, kontrollerklæringer, utfylt egenerklæringskjema, samt faktura som dokumentasjon for vesentlige rehabilteringsarbeider. 

Takstmannen skal inspisere alle husets rom, inkl. evt. kryploft og krypkjeller.

Det kan være greit å presisere at takstmannens har taushetsplikt om alle forhold vi får kjennskap til i forbindelse med et takseringsoppdrag.


Share on FacebookShare on Twitter