Vi utfører:                                                       

                               

Hvilke objekter vi takserer:

        * Eneboliger/tomannsboliger

        * Leiligheter

        * Rekkehus

        * Alle typer fritidseiendommer

        * Boligtomter, hyttetomter, nøstetomter og tomteområder.

        * Nedlagte småbruk (under konsesjonsgrense)


Share on FacebookShare on Twitter