Ved en verditakst lager takstmannen en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Rapporten innholder en teknisk beskrivelse av boligen, men uten de grundige undersøkelser som kjennetegner en tilstandsrapport.

Når verdien beregnes vurderer takstmannen også forhold som beliggenhet, solforhold, kommunikasjon, samt nærhet til butikker og skoler.


Share on FacebookShare on Twitter