Priser gjeldende ut 2020. Alle priser er oppgitt eks. mva.

Verdi-og lånetakster:

Tilstandsrapporter uten verdiansettelse:

Tillegg:


Share on FacebookShare on Twitter